Home » Online Catalog » Diamond dry drill bit

Tyrolit (Thailand) Co.,Ltd

Product feature

กระบอกเจาะคอนกรีต ผู้ผลิตกระบอกเจาะคอนกรีต โรงงานผลิตกระบอกเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะคอนกรีตราคาถูก

สำหรับงานเจาะคอนกรีต ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว สามารถเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตบริสุทธิ์, หินธรรมชาติ และยางมะตอย สามารถเจาะในรูเปียกชื้นได้ วัสดุคุณภาพดี เกรดพิเศษ และทนทาน เจาะแล้วผิวงานเรียบ สวยงาม

Contact information

Product related